Aquesta cacera del Tresor va adreçada a tots els docents que vulguin treballar les intel.ligències múltiples a l'aula.
clipped from blocs.xtec.cat

Cacera sobre les Intel.ligències Múltiples

im.jpg http://www.phpwebquest.org/catala/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=2816&id_pagina=1

Una cacera del tresor adreçada a tots els docents que vulguin treballar les IM a l’aula.

Creada per Núria Alart (nalart@xtec.cat)

Actualment un gran nombre d’investigadors defensen que hi ha una multiplicitat d’intel·ligències independents entre sí. La combinació d’intel·ligències ens fa persones úniques, capaces de resoldre problemes i crear productes. La intel·ligència segons Howard Gardner és múltiple i es converteix en una destresa que es pot desenvolupar. Gardner descriu aquestes vuit intel·ligències: lingüística, logicomatemàtica, naturalista, visualespacial, musical, cinestèsicacorporal, intrapersonal i interpersonal.Aquesta cacera ajudarà els docents a presentar les activitats d’aula de diverses maneres, per a què l’alumnat, amb les seves diferents intel·ligències, pugui aprendre.


blog it

El grup de Genmàgic ha obert una línia d'investigació sobre recursos per la PDI.
Han publicat un recull de generadors (60) de fitxes per la PDI i que també es poden imprimir.
GenMàgic es un entorn d'investigació i de creació d'aplicacions multimedia dinàmiques per la seva integració en entorns virtuals d'aprenentatge.


Portal de genmàgic

Autors del blog: Roger Rey, Fernando Romero

Recursos PDI SmartBoard
Recull de pràctiques educatives en PDI. Aquests materials didàctics per a ser utilitzats en una PDI estan elaborats amb el programari Notebook (SMART Board). Són recursos elaborats o adaptats per mestres.

Autor del blog: Francesc Morilla

En aquesta Blog hi trobareu molts recursos sobre pissarres digitals interactives. Hi ha coses molt interessants sobre l'aplicació didàctica de la PDI.També s'inclouen exemples pràctics i s'explica també el canvi metodològic que implica l'ús d'aquesta eina.

Autora del Blog: Marta Cladera

L’objectiu d’aquest blog és organitzar un grapat de recursos i aplicacions per a utilitzar amb les PDI, mostrar informació tècnica que permeti comparar les prestacions de les diferents marques i tecnologies de PDI que hi ha en aquest moment al mercat i els softwares corrresponents centrant l’atenció bàsica en els models que ha distribuit el Departament d’Educació.
En aquest moment hi ha vàries tecnologies al mercat entre les que podem destacar:
Pissarra tàctil
Pissarra electromagnètica
Pissarra amb ultrasons i/o infraroigs
Podeu trobar un document explicatiu de les prestacions i característiques de cada una d’elles a la pàgina sobre PDI de red.es

Des d’aquí també podeu enllaçar amb la pàgina de suport utilitzada a la Jornada de presentació que es va realitzar al Vallès a l’nici del segon trimestre del curs 07-08.
Podeu trobar també explicacions tècniques a la pàgina de la llicència d’estudis de
l’Elvira Safont
Autor de Blog: Josep Mª Silva: Professor de la UAB