L’objectiu d’aquest blog és organitzar un grapat de recursos i aplicacions per a utilitzar amb les PDI, mostrar informació tècnica que permeti comparar les prestacions de les diferents marques i tecnologies de PDI que hi ha en aquest moment al mercat i els softwares corrresponents centrant l’atenció bàsica en els models que ha distribuit el Departament d’Educació.
En aquest moment hi ha vàries tecnologies al mercat entre les que podem destacar:
Pissarra tàctil
Pissarra electromagnètica
Pissarra amb ultrasons i/o infraroigs
Podeu trobar un document explicatiu de les prestacions i característiques de cada una d’elles a la pàgina sobre PDI de red.es

Des d’aquí també podeu enllaçar amb la pàgina de suport utilitzada a la Jornada de presentació que es va realitzar al Vallès a l’nici del segon trimestre del curs 07-08.
Podeu trobar també explicacions tècniques a la pàgina de la llicència d’estudis de
l’Elvira Safont
Autor de Blog: Josep Mª Silva: Professor de la UAB

0 comentarios: